หลักสูตรปัตตาเลี่ยนผมชาย และ ซอยฟรีสไตร์วัยรุ่น

วิชาที่สอน

1.วิชาปัตตาเลี่ยนทุกทรง 

2.วิชาแกะลาย

3.วิชาซอยฟรีสไตล์วัยรุ่น(ทรงทันสมัยนิยมตามแฟชั่น)

4.วิชากันหนวดกันจอนห์

ระยะเวลา 1-3 เดือน 

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน 1-3 เดือน สามารถจบก่อนเวลาใด้ ขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้งในการเข้าเรียนและความเข้าใจ

พื้นฐานผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเริ่มเรียนได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.     ผู้เรียนสามารถนำไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

2.     อุปกรณ์การเรียนสามารถนำไปใช้รับลูกค้าได้ทันที

3.     จะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา อย่างต่อเนื่องจากอาจารย์ผู้สอน

4.     ได้รับใบประกาศนียบัตรยืนยันรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

การชำระเงิน

สามารถชำระได้ที่สาขาใกล้บ้านแล้วเริ่มเรียนได้ทันที

Visitors: 56,178