หลักสูตรผมหญิง (เน้นเฉพาะผมหญิง)

หลักสูตรผมหญิง

ระยะเวลา 1-3 เดือน 

              วิชาที่สอน

         1.สอนม้วนโลว์และม้วนแกน

         2.สอนซอยผมหญิง

         3.สอนสระไดร์ เซ็ทผมตามสมัยนิยม

         4.สอนดัดและสอนม้วนผมด้วยไฟฟ้า

         5.สอนทำสี ยืดผม ไฮไลท์ อบไอน้ำ รีบรอนดิ้ง

         6.สอนซอยผมฟรีสไตล์วัยรุ่นหญิง (ทรงทันสมัยนิยมตามแฟชั่น)

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน 1-3 เดือน สามารถจบก่อนเวลาใด้ ขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้งในการเข้าเรียนและความเข้าใจ

พื้นฐานผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเริ่มเรียนได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.     ผู้เรียนสามารถนำไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

2.     อุปกรณ์การเรียนสามารถนำไปใช้รับลูกค้าได้ทันที

3.     จะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา อย่างต่อเนื่องจากอาจารย์ผู้สอน

4.     ได้รับใบประกาศนียบัตรยืนยันรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

การชำระเงิน

สามารถชำระได้ที่สาขาใกล้บ้านแล้วเริ่มเรียนได้ทันที

 

Visitors: 56,178