ครอสเรียนแต่งหน้า

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน 1 เดือน ขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้งในการเข้าเรียนและความเข้าใจ

พื้นฐานผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเริ่มเรียนได้

                           วิชาที่สอน

        1.สอนแต่งหน้าพื้นฐาน

        2.สอนแต่งหน้าประกวด

        3.สอนแต่งหน้าแฟนซี

        4.สอนแต่งหน้าเจ้าสาว

        ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้เรียนสามารถนำไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
  2. อุปกรณ์การเรียนสามารถนำไปใช้รับลูกค้าได้ทันที
  3. จะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา อย่างต่อเนื่องจากอาจารย์ผู้สอน
  4. ได้รับใบประกาศนียบัตรยืนยันรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

การชำระเงิน

สามารถชำระได้ที่สาขาใกล้บ้านแล้วเริ่มเรียนได้ทันที

Visitors: 56,177