เกี่ยวกับเรา

   

 

โรงเรียนสอนเสริมสวยดาวสยามหาดใหญ่ 

       โรงเรียนดาวสยามหาดใหญ่ สถานศึกษาวิชาชีพดีเด่น รางวัลพระราชทานและสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอรับรองว่า มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น โรงเรียนดาวสยามหาดใหญ่ เปิดทำการสอนวิชาเสริมสวยจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งด้านผลงานการสอนและผลิตนักเรียน ที่มีคุณภาพ เพื่อไปประกอบอาชีพในสังคม ขณะนี้ทางโรงเรียนได้จัดรายการพิเศษ เปิดคอร์สวิชาชีพให้เลือกเรียน จบหลักสูตรมีวุฒิบัตรรับรองทุกวิชา

 

 

      เปิดทำการสอนวิชาเสริมสวย 35 ปี จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งด้านผลงานการสอนและผลิตนักเรียน ที่มีคุณภาพ เพื่อไปประกอบอาชีพในสังคม ขณะนี้ทางโรงเรียนได้จัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 35 ปี 

 

 

 

บรรยากาศภายในโรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 56,178