ครอสเรียนหลักสูตร MODERN ทันสมัยนิยม 60 วัน

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน 60 วัน ขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้งในการเข้าเรียนและความเข้าใจ

พื้นฐานผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเริ่มเรียนได้

                           วิชาที่สอน

        1.สอนต่อผม

        2.สอนต่อขนตา

        3.สอนดัดขนตา

        4.สอนเพ็นท์เล็บ

        5.สอนสปาหน้า+สปาตัว

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้เรียนสามารถนำไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
  2. อุปกรณ์การเรียนสามารถนำไปใช้รับลูกค้าได้ทันที
  3. จะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา อย่างต่อเนื่องจากอาจารย์ผู้สอน
  4. ได้รับใบประกาศนียบัตรยืนยันรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

อัตราค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียน 25,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด

การชำระเงิน

สามารถชำระได้ที่สาขาใกล้บ้านแล้วเริ่มเรียนได้ทันที

Visitors: 56,177