วิสัยทัศน์ & จรรยาบรรณ

โรงเรียนสอนเสริมสวยดาวสยามหาดใหญ่ 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะด้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ขัดหน้า ขัดผิว อบสมุนไพร มีความสามารถพัฒนางานอาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 
 

จรรยาบรรณ

1. รอบรู้ มีความรู้จริงในสายอาชีพของตนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติการทำงาน ทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งเหตุและผล มีหลักเกณฑ์อย่างมั่นคง ไม่เรียนรู้ จากความจำ แต่เรียนรู้ด้วยเหตุผล นอกจากจะรอบรู้ในวิชาชีพของตนแล้วยังมีความรู้รอบตัวจึงจะเป็นที่ทันโลกทันเหตุการณ์และทันสมัย

2. เรียบร้อย มีกิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น ทั้งการปฏิบัติงานก็เป็นอย่างมีระเบียบเรียบแผน รักษาความสะอาดของร้านและเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในร้าน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและเป็นระเบียบที่เจริญหูเจริญตาต่อผู้พบเห็น

3. รวดเร็ว แม้จะมีความเรียบร้อยสุภาพ แต่การทำงานอย่างกระฉับกระเฉง ไม่ดูเชื่องช้าน่าเบื่อหน่าย ทำงานสำเร็จและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกครั้ง

4. ริเริ่ม มีบุคลิกเป็นผู้นำ รู้จักริเริ่ม ดัดแปลงและหาสิ่งแปลกใหม่ที่มีประสิทธิภาพจากการศึกษา และประสบการณ์สามารถคาดการณ์แฟชั่นในอนาคต มีความคิดเป็นของตนเอง 

5. รักรุ่ง หมั่นติดตามความเคลื่อนไหวของวงการแฟชั่น ทั้งขวนขวายหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆจากตำรา หรือจากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่คิดว่าตนเป็นผู้รู้ ผู้มีความสามารถเป็นที่หนึ่ง แต่คิดเสมอว่าตนยังไม่รู้พอ และต้องเรียนรู้อีกมาก

6. เร่งเร้า มีจิตวิทยาของการเป็นช่างที่ดีรู้จักพูดผูกมัดใจลูกค้า ช่างในร้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน สามารถพูดชี้นำหรือเร้าใจจนลูกค้าพอใจ ในผลงานทั้งสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ดัดหรือซอยทำในสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสม โดยลูกค้ามีความเห็นคล้อยตาม

7. รวยรูป มีภาพพจน์และชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ และเป็นหลักประกันคุณภาพของงานทุกชิ้น ทุกสังคมยินดีให้การต้อนรับอย่างดี มีผู้ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้ออยู่ตลอด

     ปัจจุบันฝีมืออย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะใจลูกค้าได้อีกต่อไป ฝีมือสามารถเท่าเทียมกันได้ แต่บุคลิกและคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ ต้องได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างจริงจัง ผู้ที่สามารถทำได้สำเร็จ คือผู้ที่จะเป็นช่างเสริมสวยที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ เป็นผู้ที่มีความสามารถครองใจลูกค้าได้ตราบนานเท่านาน

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 57,244